Μαίρη Κακουλίδου - μέλος Σ.Ε.Ρ & Σ.Ε.Α.

Γιάννης Παπαδόπουλος

Μια δεύτερη θετική κριτική πελατών, συνεργάτη ή ακόμη και κείμενο αναφοράς τύπου στην επιχείρηση. Το κείμενο επαναλαμβάνετε σκόπιμα, ώστε να γεμίσει το πεδίο. Το κείμενο επαναλαμβάνετε σκόπιμα, ώστε να γεμίσει το πεδίο.